PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
 • SKLEP STACJONARNY
  Pracownia Magenta
  ul. Wietrzna 36 a
  53-024 Wrocław
 • E-mail:kontakt@sklep-magenta.pl
 • Telefon+48691761163
 • Godziny działania sklepuwtorek - piątek od 11:00 do 16:00 poniedziałek od 12:30 do 16:00

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje wskazane w Regulaminie sklepu sklep-magenta.pl, dostępnym pod adresem Regulamin (sklep-magenta.pl. Korzystanie z serwisu sklep-magenta.pl jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i Regulaminu Sklepu. Celem polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nasz Sklep w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe, które wprowadzisz do formularza rejestracyjnego, korespondencji z nami oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Ciebie z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu sklep-magenta.pl są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.), ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

1. Kto jest administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zwiadowców 9 52-207 Wrocław, NIP 899 292 95 35, .REGON 36462935


2. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • podmioty zapewniające działanie serwisu szyszkadekor.pl (platforma shopgold.pl)

 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,

 • biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych

 • operatorzy płatności

 • firma kurierska dostarczająca Twoje zamówienie

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.
Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.


 

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres wykonywania działalności gospodarczej,

 • numer NIP,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,

 • szczegóły składanych zamówień,

 • numer rachunku bankowego,

 • adres IP

 

4. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz, kiedy:

 • rejestrujesz konto użytkownika,

 • składasz zamówienie w sklepie,

 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,

 • dodajesz komentarz lub opinię o produkcie,

 • kontaktujesz się z nami.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm sklepu który gromadzi Twój adres IP,

 

5. W jakich celach gromadzimy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista:

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

6. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Wszystkie zbierane przez nasz Sklep dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

7. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres sklep@szyszkadekor.pl.

 

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas potrzebny na realizację usług dla Ciebie, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na Twoją rzecz. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. 
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Jednocześnie, w celu podatkowym będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9. Czy korzystamy z cookies i czym one są?

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Korzystamy z nich na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz. 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jeśli chcesz, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych: 
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

10. Zmiana postanowień. 

W razie konieczności możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość.

 

11. Dane kontaktowe 

W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez nasz Sklep polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@sklep-magenta.pl


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu